ร้านพระเครื่อง มายด์อมูเล็ท แหล่งรวมพระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องราง นิยมและทั่วไป เพื่อคนทุกอาชีพ

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศ ปี 2530

฿0.00
สำหรับพระกริ่งตั้งแต่โบราณมาแล้ว ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชั้นสูงสุด ในบรรดาพระเครื่องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผง ดิน ว่าน เหรียญตะกรุด เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการจัดสร้างจะซับซ้อนและทำยากมากๆ
  • หมวดหมู่ : พระกริ่ง ชัยวัฒน์ รูปหล่อ พระปิดตา นิยมทั่วไป
  • รหัสสินค้า : 000277

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศ ปี 2530

สำหรับพระกริ่งตั้งแต่โบราณมาแล้ว ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชั้นสูงสุด ในบรรดาพระเครื่องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผง ดิน ว่าน เหรียญ  ตะกรุด เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการจัดสร้างจะซับซ้อนและทำยากมากๆ ในสมัยก่อนผู้ที่สร้างพระกริ่งได้ ต้องเป็นบุคคลสำคัญ เช่นพระมหากษัตริย์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น  พระกริ่งดั้งเดิมเป็นพระที่พุทธสายมหายานสร้างขึ้น เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ราวๆปี พ.ศ. 1100  ของประเทศจีน แล้วคงมีการนำเข้ามาผ่านอาณาจักรมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ  เพราะตำราสร้างพระกริ่งของไทย ได้สืบทอดมาจากสมเด็จพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ในสมัยพระนเรศวร ท่านนี้คือชาวมอญที่ติดตามพระนเรศวรมาที่ประเทศไทย    ตำรานี้ได้ตกทอดมาถึงสมเด็จกรมพระยาปวเรศ อดีตพระสังฆราชสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้สร้างพระกริ่งปวเรศ ขึ้นจำนวนไม่กี่สิบองค์ บางคนบอกว่า ประมาณ 30 องค์   ต่อจากนั้นตำราสร้างนี้ก็ตกมาสู่ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม แต่ท่านไม่เคยสร้างพระกริ่ง  แล้วสุดท้ายตำราก็ตกทอดมาที่สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์   จริงๆแล้วพระกริ่งเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า สายมหายาน ชื่อพระไภษํชยคุรุไวฑูรยประภา หรือ พระพุทธจ้าหมอ หรือ หมอแห่งกายและวิญญาณ ทรงเป็นผู้ดูแลและรักษาเหล่าสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่  ดังนั้นในสมัยก่อนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะอาราธนาพระกริ่งทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆ  ถ้าให้ดีควรสวดมนต์ที่เกี่ยวกับท่านดังนี้
"นโม ภควเต ไภษชฺยคุรุไวฑูรฺยปฺรภราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สํมฺยกฺสมฺพุทฺธาย ตทฺยถา โอม ไภษชฺเย ไภษชฺเย ไภษชฺย สมุทฺคเต สฺวาหา"

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 5รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ทางวัดบวรนิเวศได้รับพระราชทานราชานุญาตให้จำลองแบบพระกริ่งพระชัยวัฒน์ปวเรศขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาศมหามงคล และที่นับเป็นพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ ในหลวงทรงพระราชทาน ผงจิตรลดา และ เส้นพระเจ้า เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระกริ่งปวเรศที่จัดสร้างครั้งนี้ทุกองค์


พระกริ่งชุดนี้จัดสร้างโดยกรรมวิธีหล่อแบบโบราณคือหล่อแบบเข้าดินไทย โดยอาจารย์กิจจา วาจาสัจ เป็นผู้ขึ้นหุ่นเทียนทั้งหมด  ได้เริ่มทอลองหล่อองค์ต้นแบบ 2 องค์ แล้วมอบให้อาจารย์นิรันดร์ แดงวิจิตร ตกแต่งให้สวยงาม ต่อมาสมเด็จญาณสังวร ได้นำขึ้นทูลเกล้าเพื่อพระราชทานวินิจฉัย หลังจากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2528

การเข้าหุ่นดินไทยสำหรับการเทพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ได้ทำที่บ้านของอาจารย์กิจจา เพื่อสะดวกในการทำงานและดูแลทุกขั้นตอนไม่ให้รั่วไหล  หลังจากเข้าช่อเสร็จได้จำนวนพระกริ่งปวเรศ รวม 1500ช่อ  เป็นจำนวน 31,500องค์  พระชัยวัฒน์ 600 ช่อ เป็นจำนวน 36,600องค์  สำหรับโลหะทองชนวนที่นำมาสร้างได้แก่
1.    ทองชนวนพระกริ่งรุ่นเก่าๆของัดบวรนิเวศ เช่นชนวนพระกริ่งปวเรศรุ่นแรก
2.    ทองชนวนพระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศปี 2508
3.    ทองชนวนที่ได้จากการบูรณะพระมงคลบพิธ อยุธยา
4.    ทองชนวนพระกริ่งเก่าๆของวัดสุทัศน์ สมัยสมเด็จสังฆราชแพ และ เจ้าคุณศรี
5.    ทองชนวนพระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
6.    ทองชนวนพระกริ่ง ภปร. ที่ระลึก 50ปีธรรมศาสตร์
7.    แผ่นทองคำ เงิน ทองแดง ลงอักขระ รวบรวมโดยคณะลูกศิษย์สมเด็จญาณสังวร และนายพิศาล มูลศาสตร์สาธร ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาจากพระเถระ มากกว่า108รูป
8.    ทองคำน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
9.    เงินพดด้วง

 

พิธีเททองหล่อพระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศ ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2528 เป็นปฐมมหามงคลราชาฤกษ์ ของพิธีเททองหล่อ โดยมีสมเด็จญาณสังวร เป็นประธานพิธีเททอง ต่อมาทางวัดบวรนิเวศได้กำหนดมหามงคลฤกษ์ในการเททองหล่อพระจนครบจำนวนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม พ.ศ.2529 โดยสมเด็จญาณสังวร เสด็จมายังมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศทุกเช้าเพื่อเทพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศจนครบทุกช่อ
 

พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 1 จัดพิธี วันเสาร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2529 ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธี  สมเด็จญาณสังวร เป็นประธานพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต ได้อาราธนาพระเถระ 36 รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตดังนี้
-    พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน์
-    หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
-    หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
-    หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
-    หลวงพ่อเหรียญ วัดบางระโหง
-    หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด
-    หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา
-    หลวง่อสง่า วัดหนองม่วง
-    หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ
-    หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
-    หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
-    หลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก
-    หลวงพ่อพล วัดหนองคณฑี
เป็นต้น

 

พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ตรงกับวันวิสาขบูชา ประกอบพิธี ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศ สมเด็จญาณสังวร ทรงอธิษฐานจิตเดี่ยว
 

พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2530 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการประกอบพิธีครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์มหาเถระ) วัดราชบพิตร เสด็จจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร เป็นองค์ประธานในพิธีอธิษฐานจิต  ร่วมกับพระคณาจารย์อีก 18 รูปเช่น
-    สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
-    พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
-    หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
-    หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
-    หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิต
-    หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
-    หลวงพ่อพุธ ว้ดป่าสาลวัน
-    หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
-    หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว
-    หลวงพ่อสิม วัดถ้ำผาปล่อง
-    หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม
เป็นต้น

จำนวนพระที่สร้าง กำหนดการสร้างพระกริ่งและชัยวัฒน์ปวเรศ จำนวน 25,000 ชุดส่วนที่เหลือคงไว้เป็นช่อ  โค้ดที่อยูด้านหลังพระกริ่งเป็นเลข ๙ ไทยหรือตัวอุณาดลมอยู่บนเลข๕ไทย พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศ ปี 2530 เป็นพระที่ทรงคุณค่ายิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง เพราะภายในบรรจุมวลสารจิตรลดาและเส้นพระเจ้าพระราชทาน นับเป็นสุดยอดพระกริ่งอย่างแท้จริง

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปวเรศ ปี 2530 เมื่อประมาณ 1-2 ปีที่แล้วราคาทะลุขึ้นหลักแสนมาแล้ว  แม้ว่าปัจจุบันราคาจะไม่แรงเท่าครั้งนั้น แต่ราคาก็ไม่ได้ตกมากนัก คนที่มีอยู่ก็ไม่ยอมออก คนที่อยากซื้อแม้มีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ง่ายๆนะครับ โดยเฉพาะของแท้ๆชัวร์  ถ้ามีคนเปิดขายราคาต่ำมากๆก็ให้ระวังให้มากๆ เพราะมีของเก๊ฝีมือเพียบ แต่กระแสเนื้อ โค้ดและพิมพ์ทรงพระยังทำได้แค่เหมือน ของเก๊จะขนาดเล็กกว่าของจริงเล็กน้อย  ที่สำคัญโค้ดยังทำได้ไม่ดี  สำหรับพระกริ่งที่นำให้ชมนี้ เป็นพระที่มีความพิเศษกว่าปกติคือตอกโค้ด2 ครั้ง ปกติพระกริ่งจะตอกแค่ 1 โค้ด เป็นพระกริ่งที่มีเสน่ห์หายากเป็นพิเศษ เอามาให้ศึกษากันครับ พระกริ่งชุดนี้ผมได้มาจากวัดบวรนิเวศเมื่อ 10กว่าปีที่แล้ว แท้ไร้กังวล


พนัสปราการ
080-0452649
www.mindamulet.com